عملکرد ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر نیمبلوک از سال 1386

 

 

ردیف   

تاریخ عملیات               

ساعت عملیات      

نوع عملیات                    

محل عملیات                                     

1

10/4/86

1بامداد

تصادف 4اتوبوس و 1 پراید

جاده آسیایی

2

15/4/86

5 عصر

آتش سوزی طویله دام

داخل شهر

3

22/4/86

9 صبح

آتش سوزی منزل

داخل شهر

4

25/4/86

6 صبح

تصادف سواری پراید و پیکان

جاده آسیایی

5

1/8/86

5:30 عصر

مانور آزمایشی

محور نیمبلوک- نوقاب

6

23/8/86

7 عصر

آتش سوزی منزل

داخل شهر

7

28/9/86

4 عصر

آتش سوزی منزل

داخل شهر

8

8/10/86

10 صبح

آتش سوزی آبگرمکن

داخل شهر

9

25/10/86

7 عصر

آتش سوزی بخاری

داخل شهر

10

7/11/86

5:20 صبح

آتش سوزی کامیون اف

داخل شهر

11

21/12/86

11:40

آتش سوزی آبگرمکن

داخل شهر

12

11/1/87

4 عصر

آتش سوزی یک اصله درخت

داخل شهر

13

21/1/87

10 شب

آتش سوزی طویله دام

داخل شهر

14

17/2/87

9:40 صبح

آتش سوزی کوره بنیاد

محور نیمبلوک -قاین

15

14/3/87

4 صبح

واژگون شدن یکدستگاه پراید

محور نیمبلوک -نوقاب

16

16/4/87

7 صبح

آتش سوزی سیمهای برق

خیابان دانشجو

17

18/4/87

10 صبح

تصادف کامیون باپراید

جاده آسیایی

19

29/6/87

8:30 صبح

واژگون شدن خودروی سایپا

محور نیمبلوک- قاین

20

17/8/87

2:20 بامداد

آتش سوزی یکدستگاه لندور

خیابان انقلاب

21

19/8/87

3:30

آتش سوزی منزل

داخل شهر

22

1/9/87

8 صبح

واژگون شدن پژو 206

ضلع شرقی شهر نیمبلوک

23

8/9/87

3 عصر

آتش سوزی هیزم

داخل شهر

24

13/10/87

8:30 شب

آتش سوزی کانکس

فولاد(تاسیسات دریایی)

25

4/11/87

5:30 عصر

آتش سوزی طویله دام

روستای گریمنج

26

12/11/87

11:20 ظهر

آتش سوزی مینی بوس

داخل شهر

27

7/12/87

1 عصر

آتش سوزی منزل

داخل شهر

28

27/12/87

7:30 عصر

آتش سوزی منزل

دهشک

29

5/1/88

4:20عصر

آتش سوزی انبار روباز

داخل شهر

30

5/1/88

11:20ظهر

واژگون شدن پژو405

محور نیمبلوک-قاین

31

18/2/88

6:30 عصر

آتش سوزی انبار

روستای گریمنج

32

27/3/88

2عصر

آتش سوزی آبگرمکن

داخل شهر

35

7/4/88

11:30ظهر

تصادف

دهشک

36

15/4/88

1 عصر

آتش سوزی ساقه های خشکیده گندم

مزارع شرکت سهامی زراعی

37

31/4/88

9:30 صبح

آتش سوزی باغ

دهشک

38

3/5/88

4:30 عصر

آتش سوزی خرمن گندم

خضری

39

8/5/88

12 ظهر

آتش سوزی ساقه های خشکیده گندم

مزارع شرکت سهامی زراعی

40

21/5/88

12:40 ظهر

آتش سوزی ساقه های خشکیده گندم

مزارع شرکت سهامی زراعی

41

13/9/88

7:20 عصر

آتش سوزی کانکس

سایت فولاد

42

17/10/88

11:30ظهر

آتش سوزی بخاری

داخل شهر

43

10/11/88

7 عصر

تصادف

محور نیمبلوک - دهشک

44

16/12/88

11 ظهر

آتش سوزی تنور

داخل شهر

   

عملکرد ایستگاه آتشنشانی شهرداری نیمبلوک از تاریخ 89.7.1لغایت90.3.15

    

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

89.8.26

12:30

برخورد پراید با کامیون

محور نیمبلوک-دهشک

2

89.8.29

8:30

واژگون شدن سواری پراید

سه راهی نیمبلوک

3

89.9.22

15:40

آتش سوزی منزل مسکونی

خیابان معلم3

4

89.10.5

13

آتش سوزی مطبخ

منزل شخصی

5

89.10.17

10:20

آتش سوزی مغازه

بلوار ولیعصر(عج)

6

89.10.18

11

مارگیری

منزل شخصی

7

89.10.28

12:30

برخورد تریلی حامل بنزین با کامیون ده چرخ

روستای گریمنج

8

89.11.12

8:10

آتش سوزی آبگرمکن

منزل شخصی

9

89.12.2

10:30

آتش سوزی لاستیک

بلوار ولیعصر(عج)

10

89.12.2

23

آتش سوزی لاستیک

انتهای بلوار ولیعصر(عج)

11

89.12.23

23

آتش سوزی لاستیک

مقابل بانک کشاورزی

12

89.12.24

22(شب چهار شنبه سوری)

آتش سوزی لاستیک

4 مورد (سطح شهر

13

90.1.29

9:40

آتش سوزی وانت

بلوار خلیج فارس

 

 

عملکرد ایستگاه آتش نشانی شهرداری نیمبلوک از تاریخ 90.3.15 لغایت91.1.16

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

90.3.25

13

آتش سوزی منزل مسکونی

روستای گریمنج

2

90.4.15

15:20

برخورد پراید با مزدا(1کشته و4زخمی)

محور گریمنج-دهشک

3

90.5.4

7

برخورد هوو با پراید

محور نیمبلوک-قاین

4

90.6.18

6:30

واژگونی پراید

محور نیمبلوک –قاین

5

90.6.31

14:30

آتش سوزی اتاق کامیون

نیمبلوک

6

90.8.22

1:20بامداد

آتش سوزی لاستیک های اتاق تریلی

مابین گریمنج-دهشک

7

90.10.30

22:20

آتش سوزی کپسول گاز

روستای نوقاب

8

90.11.9

8:30

آتش سوزی آغل گوسفندان

روستای بیهود

9

90.11.23

2:10بامداد

آتش سوزی یکدستگاه پراید

محورنوقاب –قاین

10

90.12.7

15:40

گرفتارشدن پیکان در رودخانه

محوردهشک-خوگ

11

91.1.2

16:50

آتش سوزی در محل باسکول شرکت سهامی زراعی

شهر نیمبلوک

12

91.1.16

6:35

آتش سوزی یکدستگاه تراکتور

شهر نیمبلوک

عملکرد ایستگاه آتشنشانی از تاریخ91/1/21 لغایت 91/6/21

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

21/1/91

20:30

گیرکردن موتور درگل

مزارع سنگر

2

5/2/91

16:40

آتش سوزی منزل

روستای دهشک

3

8/3/91

12:36

گرفتن مار

منزل حسین نوروزی (بلوار کشاورز)

4

21/6/91

10

آتش سوزی ساقه های خشکیده گندم

مزارع کشاورزی

                                     ازتاریخ3/8/91 لغایت 13/12/92

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

1

3/8/91

20:00

آتش سوزی لاستیک در بلوار زراعت

2

1/10/91

13:00

آتش سوزی هیزم در بلوار کشاورز

3

1/10/91

10:30

تصادف سواری در محور گریمنج-نیمبلوک

4

16/11/91

14:00

نشست مخزن تانک (تریلی)در روستای دهشک

5

3/1/92

15:20

واژگونی سواری پراید در محور نیمبلوک- نوغاب

6

4/1/92

13:30

واژگونی سواری پراید در محور نیمبلوک-قاین

7

28/2/92

8:00

تصادف سواری پراید در محور نیمبلوک- قاین

8

21/3/92

11:50

واژگونی تریلی حاوی بنزین در محور گریمنج- دهشک

9

2/5/92

22:00

واژگونی خودرو در محور گریمنج-بیهود

10

7/5/92

12:45

واژگونی تریلی حاوی بنزین در محور گریمنج -دهشک

11

20/5/92

9:25

واژگونی سواری در محور گریمنج- بیهود

12

3/6/92

5:00

آتش سوزی یکباب مغازه در پاساژ آراد

13

25/8/92

17:00

آتش سوزی اجاق گاز

14

18/9/92

21:00

تصادف خودرو پژو ووانت پیکان

15

15/10/92

15:30

واژگونی وانت پیکان در دهشک

16

11/11/92

4:00

آتش سوزی مرغداری

17

15/11/92

12:30

برخورد کامیون وپژو405

18

29/11/92

18:30

آتش سوزی آغل

19

13/12/92

17:00

واژگونی خودرو در محور نیمبلوک-قاین

              عملکرد ایستگاه آتشتنشانی از 93/1/1 تا93/4/17              

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

1

20/1/93

20:00

آتش گرفتن تراکتور در انبار شرکت سهامی زراعی

2

27/2/93

17:25

آتش سوزی تنور در خیابان دانشجو

3

27/3/93

14:10

آتش سوزی طویله

4

1/4/93

16:30

واژگونی پراید در محور نیمبلوک-دهشک

  

       عملکرد ایستگاه آتشنشانی شهرداری نیمبلوک از تاریخ 1/1/93لغایت29/12/93

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

20/1/93

20

آتش گرفتن تراکتور شرکت سهامی زراعی در انبار شرکت

انبار شرکت سهامی زراعی

2

27/2/93

17:25

آتش گرفتن مطبخ رضا قربانی 

خیابان دانشجو

3

27/3/93

14:10

آتش گرفتن آغل گوسفندان جواد حسین پور دانشجو

خیابان دانشجو

4

17/4/93

15»:00

آتش گرفتن کنده درخت خشکیده  

خیابان  دانشجو

5

8/5/93

1:30بامداد

آتش سوزی درخت کاج  

پارک وحدت

6

16/5/93

20

آتش سوزی آغل گوسفندان محمد میرزایی 

حاشیه بلوار خلیج فارس

7

19/5/93

16:27

آتش سوزی گاراژ حسین قاسمی 

خ ولیعصر7

8

4/7/93

15:10

آتش سوزی گاراژ ومنزل ولی نامی

شهرک غدیر

9

3/8/93

15:17

آتش سوزی بشکه قیر

خ سعدی

10

1/4/93

16:30

واژگونی پراید  آقای موسوی

محور دهشک –گریمنج

11

28/5/93

14:30

تصادف سواری 

محور نیمبلوک به قاین

12

14/6/93

3بامداد

تصادف ریو با وانت بار 

جاده  آسیایی

13

7/11/93

15:50

واژگونی خودروی نیسان 

محور نیمبلوک قاین

14

16/11/93

7:00

وازگونی خودرو سواری 

جاده آسیایی

15

29/12/93

5:35

آتش سوزی پژو405 

محور نیمبلوک به دهشک

 

       عملکرد ایستگاه آتشنشانی شهرداری نیمبلوک از تاریخ 1/1/94 لغایت15/3/95

       

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

5/1/94

6صبح

واژگونی پژو پارس

محور نیمبلوک-نوقاب

2

5/1/94

21:00

حبس شدن پسر بچه در اتاق

خیابان معلم5

3

13/1/94

18:18

آتش سوزی مسجد

روستای بیهود

4

15/1/94

7:10

واژگونی سواری

محور نیمبلوک- دهشک

5

20/2/94

12:00

آبگرفتگی حیاط بر اثر باران شدید

خیابان معلم7

6

20/2/94

14:30

آب گرفتگی طویله دام

 شهرک دامداران

7

6/3/94

15:15

آتش سوزی تانکر حامل سوخت کارخانه آسفالت

شهرک صنعتی خضری

8

17/3/94

10:30

آتش سوزی منزل

خیابان معلم 9

9

12/4/94

13:00

برخورد پراید با گارد ریل

جاده آسیایی(ورودی نیمبلوک)

10

21/4/94

6:15

واژگونی پراید

جاده آسیایی(روبه روی هلال احمر

11

8/5/94

7:30

واژگونی پراید

محور نیمبلوک-دهشک

12

19/5/94

12:00

نشت گاز شهری

شهرک غدیر

13

14/6/94

13:30

آتش سوزی اتاق ماشین

مرغداری غلامی

14

15/6/94

21:00

آتش سوزی کنتور برق

خیابان حافظ

15

29/7/94

7:30

برخورد سواری با تانکر حامل سوخت

محور نیمبلوک-دهشک

16

2/8/94

10:00

آتش سوزی منزل

خیابان حافظ

17

6/1/95

20:10

آتش سوزی تابلوی برق

مرکز آموزش کشاورزی

18

8/1/95

21:40

آتش سوزی منزل

خیابان ولیعصر15

19

10/1/95

18:20

آتش سوزی طویله دام

شهرک دامداران

20

16/1/95

12:30

واژگونی خودروی سمند

محور نیمبلوک-نوقاب

21

29/1/95

15:00

نشت گازوئیل وتخریب آسفالت 

بلوار خلیج فارس

22

12/2/95

8:30

آتش سوزی منزل

روستای بیهود

23

28/2/95

5:45

برخورد تریلی

ورودی نیمبلوک (مقابل هلال احمر)

 

       عملکرد ایستگاه آتشنشانی شهرداری نیمبلوک از تاریخ 1/3/95 لغایت30/9/96

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

محل خدمت

1

95.6.4

14:10

آتش سوزی انبارلاستیک کهنه

روستای گریمنج(جنب جاده سنتو)

2

95.8.7

8:30

برخورد پراید با خاور

محور دهشک-گریمنج

3

95.9.30

9:05

تهدید به خودکشی کارگران فولاد

سایت فولاد نیمبلوک

4

95.10.16

1:20دقیقه بامداد

واژگونی پراید ونشت گاز

حاشیه جاده سنتو-جنب هلال احمر نیمبلوک

5

95.11.28

21:30

حریق منزل مسکونی

نوقاب پسکوه

6

95.12.9

21:00

انحراف تریلی

محور نیمبلوک قاین(روبروی  کارگاه امید پارس)

 سال 96

1

96.1.26

13:00

جمع کردن جسد سگ

خیابان انقلاب 9

2

96.2.4

20:30

برخورد سواری پراید با موتور

خیابان مطهری

3

96.3.13

19:00

بازکردن درب منزل

خیابان ولیعصر 5

4

96.3.29

6:45

واژگونی پراید

محور نیمبلوک نوقاب(روبروی کارگاه امید پارس)

5

96.4.17

21:35

حریق سطل زباله

بلوار شهرداری فروشگاه مواد غذایی علیرضا

6

96.6.24

16:20

حریق طویله(لاستیک)

بلوار خلیج فارس(شهرک دامداری)

7

96.6.29

10:00

واژگونی سواری تویوتا

محور نیمبلوک –نوقاب

8

96.8.12

19:30

حریق سطل زباله

خیابان ولیعصر 7.دبستان رضوان

9

96.9.14

15:04

آتش گرفتن خودروی سمند

کیلومتر 25 محور نیمبلوک –قاین

10

96.9.15

21:00

کمک به راننده نیسان بخاطر نداشتن تجهیزات

روستای گریمنج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید ماه0
کل بازدید325811