مجموعه : واحدهای شهرداری
بازدید : 1409

عملکردواحد فضای سبز

 

سرانه فضای سبز

عنوان

سال

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

شش ماهه اول 95

سرانه پارکهای عمومی (مترمربع)

0

0/4

1/5

1/7

2/58

6

 7/5

8/7

7/8 7/8

8

سرانه کل فضای سبز(مترمربع)

8/1

8/95

*5/02

6/4

7/84

13/3

 14

14/3

15

16

16/3

نسبت مساحت فضای سبزشهری تحت پوشش شبکه آبرسانی

5%

19/8%

80%

80%

90%

93%

95%

95%

97%

98%

98

هزینه کرداجرای طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز(میلیون ریال)

-

-

50

350

170

500

400000 استانداری

475 سازمان شهرداریها

-

-

365 سازمان شهرداریها

-

درصدپیشرفت فیزیکی طرح جداسازی آب شرب

-

-

هزینه طرح وخرید لوله

-

7%

35%

45%

50%

55%

60%

65%

وسعت کل فضای سبز(هکتار)

-

-

-

-

-

6هکتار

7/5هکتار

8/7 هکتار

8هکتار

8/7

8/8

تعداد پارکهای عمومی

-

-

2

3

4

6

7

7

7

8

10

 

*به علت سرمای دیرس بهاره سال86 قسمت عظیمی از فضای سبز ازبین رفت.

 

تعداد پارکها وبوستانها

ردیف

نام پارک

آدرس

سال احداث

مساحت)مترمربع)

1

وحدت

خیابان شهید مطهری

1388

5000

2

فرهنگ

بلوار امام خمینی(ره)

1390

30000

3

فاطمیه خیابان فاطمیه 1392 3000
4 بوستان ولیعصر(عج)  بلوار ولیعصر(عج) 1386 120
 5 بوستان معلم بلوار ولیعصر(عج)  1388 800
6 بوستان انقلاب  خیابان انقلاب 1388 300
7 بوستان رضوان خیابان شهیدکاوه 1389 600
8 بوستان مطهری خیابان شهید مطهری 1393 600
9 بوستان کشاورز بلوار کشاورز 1393 1050

 

عملکرد خدمات شهر

ردیف

عنوان

سال90

سال91

سال92

سال93

سال94

سال95

1

خط کشی معابر(مترطول)

3000

2000

1000

2000

1000

500

2

مساحت تنظیف شهری(مترمربع)

137000

140000

155000

170000

183330

194000

3

میانگین زباله جمع آوری شده در روز(تن)

4

4

4/5

4/5

5

5

4

میانگین لایه روبی ونظافت  کانال(مترطول)

8000

8000

8500

10000

10000

11500

5

تعداد خودروی حمل زباله

2

2

3

3

3

3

6

تعداد خودروی آتشنشانی

1

2

2

3

3

3

7

تعداد حوادث آتشنشانی

11

11

13

15

13

17

8

تعداد سگ های  ولگرد جمع آوری شده

0

0

0

4

6

10

 

 

ایستگاه آتشنشانی

 

 تعداد یک ایستگاه آتشنشانی در حاشیه بلوار امام خمینی(ره) جنب ساختمان شهرداری  واقع می باشد.

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز49
بازدید دیروز77
بازدید هفته870
بازدید ماه1494
کل بازدید115131