عملکرد دفتر فنی شهرداری نیمبلوک از سال1384 تاشش ماهه دوم سال1394

آمار پروانه های ساختمانی صادره

سال

مسکونی

تجاری

مسکونی/تجاری

84

10

2

1

85

88

24

9

86

36

32

3

87

45

13

4

88

49

5

5

89

37

2

6

90

67

2

1

شش ماه اول 91

19

1

1

شش ماهه دوم سال91

5

1

3

شش ماهه اول سال92

4

4

2

شش ماهه دوم سال92

7

2

1

شش ماهه اول سال93

10

3

2

شش ماهه دوم سال93

12

2

4

شش ماهه اول سال94

9

3

2

شش ماهه دوم سال94

11

2

-

شش ماهه اول سال95

7

1

1

جمع کل

560

 

آمار پایانکارهای صادره

سال

تعداد

84

2

85

3

86

38

87

27

88

38

89

17

90

107

شش ماه اول 91

10

شش ماهه دوم سال91

10

شش ماهه اول سال92

22

شش ماهه دوم سال92

23

شش ماهه اول سال93

15

شش ماهه دوم سال93

69

شش ماهه اول سال94

94

شش ماهه دوم سال94

68

شش ماهه اول سال95

23

جمع کل

566

     

 

آمارگواهی عدم خلافی  صادره

سال

تعداد

شش ماهه اول 92

5

شش ماهه دوم92

7

شش ماهه اول93

9

شش ماهه دوم 93

8

شش ماهه اول94

14

شش ماهه دوم94

9

شش ماهه اول95

6

جمع

58

 

آراء صادره  کمیسیون ماده100

سال

تعداد

سال87

23

سال88

11

سال89

-

سال90

19

سال91

-

سال92

6

سال93

7

سال94

92

سال95

10

جمع

168

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید ماه0
کل بازدید325811