نام : حسین سالخورده

مدرک : لیسانس

 

    (( شرح وظایف دفتر فنی ))

 

 

1-صدور پروانه وپایانکار ساختمان وسایر مجوزها

2-،امورات مربوط به پیمانکاران،

3-تهیه واجرای نقشه های عمرانی سطح شهر

4-ساخت وسازهاونظارت بر آنهاووظایف محوله توسط مسئول دستگاه

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز231
بازدید دیروز253
بازدید هفته1605
بازدید ماه1019
کل بازدید112526